Realizace

Certifikáty stavební firmy PM Realstav Invest

Všechny práce provádíme v souladu s platnou legislativou a podle platných norem. Dodavatele materiálů a řemesel vybíráme z řad prověřených českých firem splňujících náročné podmínky výběru, které máme dlouhodobě nastaveny.

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům zvyšování efektivity systému řízení a dosahování vysoké kvality máme zavedeny systémy řízení jakosti ISO 9001, 14001 a 18001. Tyto tři systémové programy jsou podobné svou strukturou, optimalizují zdroje, zlepšují výkonnost organizace a integrují úsilí organizace – spokojenost zákazníka – do její strategie.

Systémem managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 prokazuje společnost schopnost trvale poskytovat produkty a služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky.

Systémem environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 vytváří záruku pro oblast ochrany životního prostředí

Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001 prokazuje společnost snižování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců při výkonu povolání.

 

 

 

Stavební firma PM Realstav si také zakládá na neustálém vzdělávání svých zaměstnanců. Z této skutečnosti vlastní certifikáty Weber a MAMUT-THERM.

Certifikát Weber dokládá teoretické i praktické zaškolení zaměstnanců v oblasti aplikace materiálů firmy Saint – Gobain Webet Terranova, a.s.

 

Certifikát MAMUT-THERM prokazuje odborné zaškolení k aplikaci ETICS MAMUT-THERM dle ČSN 73 2901 včetně aplikace ETICS s kvalitní třídou „A“ podle TP CZB ČR.

Společnost PM Realstav Invest je schválený dodavatel – Zelená úsporám

Společnost PM Realstav Invest je schválený dodavatel – Zelená úsporám www.zelenausporam.cz