Projekty a referenční stavby:

Rekonstrukce budov a novostavby budov

Název stavby:                Kajot Casino, Galerie Šantovka
Investiční náklady:        5,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce objektu na kanceláře – Pivovar Černá Hora
Investiční náklady:        10 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Přístavba výrobní haly ve Ždánicích
Investiční náklady:        18,6 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce ZŠ Bučovice
Investiční náklady:        1,7 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Zateplení MŠ Kuchařovice
Investiční náklady:        0,6 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Společenské centrum Ocmanice
Investiční náklady:        7,3 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce objektu na Centrum pro děti
Investiční náklady:        6 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Kníničky – spojovací krček školy
Investiční náklady:       5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce části budovy koleje J.L.Fischera
– univerzitní mateřská škola a klub předškoláků

Investiční náklady:        5,7 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Starovičky – provozní budova,
Investiční náklady:        1,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Brno,
Investiční náklady:        2,3 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Odstranění havarijního stavu rekonstrukcí objektu školy Ibsenova
Investiční náklady:        2,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                MŠ Rokytnice
Investiční náklady:        6,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Objekt pro volnočasové aktivity - Tišnov
Investiční náklady:        6,8 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Firemní školka Jihomoravského kraje
Investiční náklady:        4,7 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                MŠ Svážná
Investiční náklady:        1,2 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                 Oprava fasády – Cejl, Brno
Investiční náklady:        1,1 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Depo Boskovice – Česká Pošta
Investiční náklady:        10,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Dribo – Zateplení budovy dílen
Investiční náklady:        3,8 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Kulturní dům Křenovice
Investiční náklady:        3,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Školící středisko zaměstnanců společnosti NADOP
Investiční náklady:        2,9 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce šaten – Pivovar Černá Hora
Investiční náklady:        1,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I
Investiční náklady:        3,6 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Nástavba ZŠ Velké Popovice
Investiční náklady:        5,7 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Opláštění schodiště MŠ Holice - Olomouc
Investiční náklady:        0,7 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Revitalizace objektu MŠ Kárníkova
Investiční náklady:        1,0 mil. Kč bez DPH

 

 


 

 

Novostavby a rekonstrukce RD

 

 

 

 

Zpevněné plochy a inženýrské sítě

Název stavby::               Tramvajové tratě Nové Sady, Olomouc
Investiční náklady: :      3,7 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Holandská čtvrť – I.etapa – komunikace a IS
Investiční náklady: :      6,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Rekonstrukce kanalizace a komunikace v obci Habrůvka
Investiční náklady: :      4,9 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Sportovní areál při Masarykově ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29
Investiční náklady: :      2,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Dětské dopravní hřiště - Břeclav
Investiční náklady: :      1,1 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Parkoviště, ul. Hudcova, Brno
Investiční náklady: :      0,8 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Autobusová zastávka Cutisin – Slavkov u Brna
Investiční náklady: :      0,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Oprava komunikací - Kohoutovice
Investiční náklady: :      0,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Dětské Hřiště, ul. Renčova, Brno
Investiční náklady: :      1,6 mil. Kč bez DPH

 


 


Název stavby:                 Boels – odvodnění a zpevnění venkovních ploch
Investiční náklady:        1,8 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Šebrov – chodníky
Investiční náklady:        0,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Kotvrdovice – chodníky
Investiční náklady:        1 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce polní cesty a odvodnění - Bukovina
Investiční náklady:        0,8 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby::               Zpevněné plochy Snowboard Zezula
Investiční náklady: :      0,8 mil. Kč bez DPH

 


 

 


 

Název stavby:                 Olomouc – přechody pro chodce

Investiční náklady:         5,5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                 Stavební úpravy komunikace a nová splašková kanalizace, ulice V Zahradách, Lysice 679 71

Investiční náklady:         5,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                 TIŠNOV - ulice Nerudova, rekonstrukce kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, místní komunikace a chodníků

Investiční náklady:         5,3 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                 Výstavba komunikace v obci Krasová

Investiční náklady:         2,0 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                 Autobusové zastávky Blansko - ul. Bezručova

Investiční náklady:         1,5 mil. Kč bez DPH

 


 

 


 

Název stavby:                Gymnázium Ludvíka Daňka - hřiště
Investiční náklady:        1,5 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                VUT D5 - komunikace
Investiční náklady:        3,7 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                VFU Brno – komunikace a chodníky
Investiční náklady:        1,9 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Lysice – ul. V Zahradách – inž. Sítě a komunikace
Investiční náklady:        4,2 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Kyjov – regenerace sídliště U Vodojemu
Investiční náklady:        5,2 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Blansko, rekonstrukce ul. Masarykova
Investiční náklady:        2,7 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Maximus Resort – Nesa – tenisové kurty
Investiční náklady:        1,1 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                CTPark – Černovické terasy – dlážděné plochy
Investiční náklady:        3 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Imi Norgren – rozšíření haly, komunikace
Investiční náklady:        4 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Kožušice – místní komunikace
Investiční náklady:        1,1 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                AZ Tower – přeložky inž. sítí
Investiční náklady:        1 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Daido – rozšíření haly, zpevněné plochy
Investiční náklady:        0,4 mil. Kč bez DPH

 

 

Opěrné stěny, betonové objekty


Název stavby:                Gabionové stěny a oplocení u Obecního úřadu
Investiční náklady:        0,7 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Milonice - propustek
Investiční náklady:        0,4 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Erasmus – gabionové stěny
Investiční náklady:        0,1 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Sivice – opěrná zeď
Investiční náklady:        0,4 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce Wilsonova lesa
Investiční náklady:        5 mil. Kč bez DPH

 


 

Název stavby:                Zobousměrnění  ul. Hrázní
Investiční náklady:        0,6 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Sběrný dvůr - Neředín
Investiční náklady:        1 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Technické služby Olomouc – betonové stěny
Investiční náklady:        0,2 mil. Kč bez DPH

 

 


 

Název stavby:                Rekonstrukce hřiště ZŠ Novoměstská 21
Investiční náklady:        1,7 mil. Kč bez DPH